17 Aralık 2015 Perşembe

Vim Komutları

Komut satırından:
vim -O deneme1.c deneme2.c 
-> Dikey pencerelerde .c uzantılı 2 dosya açar.
vim -o deneme3.c deneme4.c
-> Yatay pencerelerde .c uzantılı 2 dosya açar.
CTRL+W  
-> Yatay ve dikey pencereler arası geçiş.
Önemli Uyarı:
BİR ELEKTRİK KESİNTİSİ VEYA SİSTEMİ RESTART YAPTIGINIZDA EGER O AN VİM İLE CALISIYORSANIZ VİM BİRDAHAKİ ACISINIZDA O DOSYAYA SADECE OKUMA İZNİ VERİR. YAZMA İZNİ İÇİN
:w! 
komutu verilmelidir.
Kullanılabilir komutlar :
vim deneme.txt
-> deneme.txt adında bir dosya oluşturur.
i        
-> vim de yazı yazma moduna geçer(insert)
ESC
-> ESC tuşu ile komut verme moduna geçilir.Yani komut vermek için her defasında esc tusuna basılmalı.
:q
-> Çıkmak için kullanılır.Kaydetmeden çıkılırsa hata verir.
:wq
-> Yaz ve çık
h
-> Metin üzerinde sola gider
l
-> Sağa gider
k
-> Yukarı
j
-> Asağı
Not:Yön tuşları yerine h-l-j-k kullanımı hızlanmayı sağlar.

fm 
-> “Sadece” bulundugu satırda ileriye doğru ‘m’ araması yapar.
Fa
-> “Sadece” bulundugu satırda geriye doğru ‘a’ araması yapar.
0
-> Satır başına git
$
-> Satır sonuna git
2$
-> Bir alttaki satırın sonuna git
5$
-> 4 alttaki satırın sonuna git
33w
-> 33 kelime ileri git
14b
-> 14 kelime geri git
G
-> Dosyanın son satırına git
1G
-> Dosyanın ilk satırına git
24G
-> Dosyanın 24.satırına git
33w
-> 33 kelime ileri git
14b
-> 14 kelime geri git
G  
-> Dosyanın son satırına git
1G
-> Dosyanın ilk satırına git
:set number
-> Ekranın soluna satır numaraları ekler!
:set nonumber 
-> Satır numaralarını kaldırır.
/linux
-> metin içinde linux kelimesini arar
:set hlsearch 
-> Aranan kelimeleri renklendirir.
:set nohlsearch 
-> hlsearch özelliğini kapatır.
yy  
-> Bulundugu Satırı kopyalar
3y  
-> 3 satırı kopyalar
.
-> Kopyalanan satırı yapıştırır
G
-> Dosya sonuna git
~
-> İmlecin bulundugu yerdeki harfi kücük/büyük harfle değiştir
4~
-> önündeki 4 karakteri kücük/büyük harfe dönüştür.
:split
-> Ekranı pencerelere böl
v
-> Visual mod -> Bu modda fare ile hareket ettirilen satırlar renklenir.
>  
-> Bulundugu satırı shift genişliği kadar kaydırır(Visual modda)
:syntax on 
-> Tanınmayan dosya türlerinde metni renklendirir
:set shiftwidth=4
-> Tab boşluğunu ayarlar
:mkvimrc dosyaismi
-> set vb yapılan ayarların saklanmasını sağlar.
:source dosyaismi
-> kaydedilen ayarları çağırır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder